Den första animerade långfilmen

De första animerade filmerna, eller “tecknat”, har sitt ursprung ungefär samtidigt som filmen började växa fram. Men det dröjde till 1917 innan den första animerade långfilmen hade sin premiär. Det var den kanske numer inte så kända El Apóstol, som betyder aposteln. Filmen gjordes av en argentinare vid namn Quirino Cristiani, som var animatör. Det finns inte längre några kopior av filmen då original samt alla kopior verkar ha blivit förstörda i en brand 1926.

Okänd pionjär

Den tecknade långfilmen var mer sällsynt än den vanliga spelfilmen. Kortfilmsformatet var mycket populärt. Det var en popularitet som kom att hålla i sig ända in på 1950-talet. Fram till att Snövit hade premiär 1937 hade endast sju långfilmer kommit ut. Det i sig kanske inte är så märkligt då det tog längre tid att göra en animerad film än en vanlig spelfilm. Den animerade filmens pionjär, Quirino Cristiani, var inte bara först med animerad långfilm, han var även först ut med att göra den första animerade långfilmen med ljud i början av 1930-talet. Lång före Walt Disneys animerade långfilmer.

Filmen Snövit är en vattendelare. Det finns ett tydligt före och efter. Innan Snövit var de animerade filmerna i svartvitt och det är med Snövit som Hollywood blir en så tydlig punkt i produktionen av animerad film. Det var den första animerade filmen på engelska och i färg. Det gjordes många animerade produktioner i andra länder som Japan och även i Sovjetunionen men de nådde aldrig någon direkt distribution internationellt och förblev okända för större delen av världen.