Den första biografen

I Sverige började ordet biograf användas 1899 men då hade man redan haft filmvisningar sedan 1896. Ordet bio betyder liv och grafi att rita eller skriva. Så att skriva liv är ju inte ett helt tokigt namn när man talar om film och bio. De första filmvisningarna som skedde i Sverige var under en industri- och slöjdmässa som ägde rum under sommaren 1896. Filmvisningarna var en del av en utställning. Under de tre månader som man hade utställningen hade hela 35000 människor sett filmerna man visade. Året därpå under en annan utställning hade närmare 80000 människor sett de filmer som visades i en lokal i gamla Stockholm. Det är just den lokalen som brukar räknas till den första biografen.

Storstäderna

I början av 1900-talet tillkommer de riktiga biograferna men de är koncentrerade till de största städerna i landet som också då var Stockholm, Göteborg och Malmö. Riktigt filmtokiga tycks man ha varit i Göteborg, vilket man kan läsa om här, för där hade man hela åtta av landets arton biografer. Men det där med att gå bio blir bara mer och mer populärt och sprider sig ganska snabbt till mindre städer. Fram till den stora depressionen på 1920-talet fortsatte antalet biografer att öka.