Teknologiska under

Ett av våra största nutida nöjen och stora industri, filmen, ska ha börjat med något så enkelt som en vadslagning. Det var på 1870-talet som ett vad om ifall en hästs alla fyra hovar någon gång befann sig i luften samtidigt som hästen sprang, som var upphovet till att filmen föddes. För att kontrollera detta togs en rad bilder i tät sekvens samtidigt som hästen sprang. Bilderna visades sedan i snabb följd så att det såg ut som att hästen sprang. Thomas Edison hade också ett finger med i spelet som gjorde det möjligt att visa bilder på detta sätt. Nu skulle vi kunna säga att “the rest is history” men det är nu det spännande börjar och en helt ny era tar vid.

Två franska bröder

Bröderna Lumiéres var de som utvecklade tekniken bakom filmen och höll den allra första offentliga filmvisningen i Europa, i Paris 1895. De hade utvecklat den kinematografiska konsten. Bröderna började som fotografer i Frankrike under andra hälften av 1800-talet och var tekniskt intresserade. Foto och teknik var något de verkar ha haft efter sin far som framställde sina egna fotoplåtar i egen fabrik. Det som bröderna gjorde möjligt var att många kunde se samma film samtidigt. Tidigare hade man bara kunnat se en film, en i taget. Men bröderna lyckades göra filmen så stabil att det gick att få rörliga bilder i stort format. Men bröderna, som mestadels var intresserade av att ta fram färgfoto, tyckte sig inte se en framtid i den rörliga filmen, sina framgångar till trots och att fler och fler blev intresserade av deras unika teknik.

Filmens vagga

De första filmerna som visades av bröderna Lumiéres hade ingen direkt handling och var inte som dagens filmer styrda av manus eller skådespelare. Det var enkla skeenden i vardagen som visades upp. Ett tåg som ankommer till perrongen eller arbetare som var på väg från sitt arbete på brödernas pappas fabrik. Vid den första filmvisningen i Stockholm, på den senare delen av 1890-talet, ska den svenske kungen, Oscar II, ha blivit otroligt förtjust över att kunna se sig själv på duken efter att ha blivit filmad. Filmintresset sägs ha hållit i sig för kungen. Bröderna Lumiéres var också först i världen med att visa specialeffekter. Bröderna filmade en vägg som revs och spelade sedan upp rivningen baklänges. Detta var dåtidens magiska filmunder. Vid den här tiden var filmen mycket kort och det rörde sig om sekunder eller par minuter som längst. Filmen fokuserade på rörliga bilder och inget ljud kunde höras till det man såg. Det skulle komma att dröja ytterligare ett par årtionden innan ljud och bild skulle giftas samman på den vita duken. Bröderna Lumiéres levde långa liv till mitten av 1900-talet och fick se ljudfilm och färgfoto i både stillbilder som i rörliga utvecklas under sin levnad.